duminică, 11 mai 2014

BIBLIOTECA NU ARE GRANIŢE: UN PROIECT CARE NE-A ÎMPRIETENIT

Biblioteca nu are graniţe: Un proiect care ne-a împrietenit, 2012-2013 / Bibl. Publică raională "V. Alecsandri", Teleneşti.-  Teleneşti, 2013.- 100 p.

      Publicaţia dată este produsul unui proiect ce porneşte dintr-o prietenie care durează mai mult de 30 de ani. Volumul cuprinde creaţia literară a elevilor, scrisori adresate personajului literar preferat, aici sau întrecut a promova cât mai frumos şi convingător ţările şi oraşele lor, scriitorii preferaţi, poziţiile lor faţă de valorile umane.

A efectuat:
Anna Tocan

marți, 22 aprilie 2014

SERVICII DE BIBLIOTECA PENTRU PERSOANELE DEZAVANTAJATE. ISTORIC. PREZENT. TENDINTE: STUDIU MONOGRAFIC

Kulikovski, Lidia. Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istoric. Prezent. Tendinţe: studiu monografic / Lidia Kulikovski; USM: Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională.- Ch.: S. n.- 180 p.

Lucrarea dată este consacrată unei probleme de actualitate - serviciile de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Autoarea sintetizează teoriile, conceptele şi experienţele mondiale şi naţionale în domeniu, sugerează idei pentru îmbunătăţirea conceptului şi sistemului de formare iniţială şi continuă a bibliotecarilor în Rep. Moldova. Lucrarea dată este destinată atât cercetătorilor ştiinţifici, cât şi studenţilor, bibliotecarilor, tuturor celor interesaţi de biologie şi ştiinţele comunicării.


A efectuat:
Anna TocanBIBLIOTECA - O CARTE DESCHISA A SUFLETULUI

Roşca, Elena. Bibilioteca- o carte deschisă a sufletului: articole, comunicări, interviuri / Elena Roşca; Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu".- Ch.: Bonus Offices, 2006.- 131 p.

Avem în faţă o carte de zile mari, o carte despre bibliotecar şi munca lui, un bibliotecar cu frământările, gândurile, curajul de a pune în valoare profesia şi instituţia. Lucrarea "Biblioteca- o carte deschisă a sufletului" este o contribuţie certă la dezvoltarea şi promovarea Bibliotecii Municipale, a oamenilor ei. Autoarea  a structurat lucrarea în cinci compartimente, respectiv punînd în discuţie problemele legate de bibliotecă, cele mai noi şi relevante informaţii din biblioteconomie etc.


A efectuat:
Anna Tocan

joi, 17 aprilie 2014

BIBLIOTECA IN CAUTAREA IDENTITATII

Osoianu, Vera. Biblioteca în căutarea identităţii / Vera Osoianu; Bibli.Naţ. a Rep. Moldova.- Ch.: S.n., 2013.- 356 p.


     Lucrarea este un omagiu Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, la cea de-a 180-a aniversare de la fondare. Cartea include articole şi studii publicate în ultimii ani în periodicele de specialitate din ţară şi din România: Magazin Bibliologic, BiblioPolis, Biblioteca etc. Materialele oglindesc mişcarea de idei în domeniu la nivel naţional şi internaţional, tendinţele de dezvoltare în biblioteconomie şi ştiinţa informaţiei, experienţe şi practici de calitate.


A efectuat:
Anna Tocan

luni, 14 aprilie 2014

COMPENDIU DE BIBLIOTECONOMIE

Butuc, Liviu. Compendiu de biblioteconomie / Liviu Butuc.- Buzău: Aldin, 2011.- 465 p.


   Prezenta sinteză este o introducere didactică în biblioteconomia practică şi teoretică, tradiţională şi de perspectivă, urmând sumarul unui manual dedicat bibliotecarilor din bibliotecile publice: delimitări conceptual-istorice, circuitul documentelor în bibliotecă etc. Lucrarea este un minim de cultură profesională pe care trebuie să şi-o apropie un profesionist al bibliotecii indiferent de compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea.


A efectuat:
Anna Tocan

marți, 8 aprilie 2014

MANAGEMENTUL INFORMATIONAL IN INSTITUTIILE INFODOCUMENTARE

Ghinculov, Silvia. Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare / Silvia Ghinculov.- Ch.: Epigraf, 2007.- 112 p.

       Lucrarea dată este una cu totu deosebită având drept scop investigarea întregului cadru managerial al structurilor de informare şi documentare, precum şi realizarea unei analize complexe a principalelor probleme care pun în lumină acest sector. 
       Cartea oferă informaţii necesare comunităţii bibliotecare pentru adoptarea strategiilor de dezvoltare a managementului informaţional, totodată reprezintă o bază documentară pentru învăţământul de specialitate şi perfecţionarea continuă a bibliotecarilor din Republica Moldova.A efectuat:
Anna Tocan

miercuri, 2 aprilie 2014

ACCESUL PERSOANELOR DEZAVANTAJATE LA POTENTIALUL BIBLIOTECILOR

Kulikovski, Lidia. Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor: manual pentru bibliotecari / L. Kulikovski.- Ch.: Epigraf S.R.L., 2006.- 288 p.

   Lucrarea "Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor" este primul manual autohton cu acest subiect. Manualul este un prilej potrivit pentru bibliotecarii practicieni să gândească mai amplu şi mai profund despre responsabilităţi, valori, activităţi raportate la omul dezavantajat. Pentru specialiştii din domeniul biblioteconomic, manualul oferă o demonstraţie excelentă a modului în care concepţiile, teoriile pot ajuta la soluţionarea problemelor cu care se confruntă practicienii în materie de acces şi persoane dezavantajate. Lucrarea conţine o mulţimea de-a informaţie importantă privind organizarea, implimentarea serviciilor informaţionale pentru persoanele dezavantajate, recomandări şi sfaturi practice pentru îmbunîtăţirea accesului în avanzajul comunitîţii.

A efectuat:
 Anna Tocan